CSS Functions

mostra / amaga element segons logged-in / logged-out

Primer cal afegir els arguments al function.php,
després les condicions al CSS,
i la classe al bloc que vols mostrar o amagar en dunció de l'estat de l'usuari (.hide-logged-in) o ( hide-logged-out).

// function.php

// mostra / amaga element segons logged in / logged out
add_filter('body_class','er_logged_in_filter');
function er_logged_in_filter($classes) {
if( is_user_logged_in() ) {
$classes[] = 'logged-in-condition';
} else {
$classes[] = 'logged-out-condition';
}
// return the $classes array
return $classes;
}


// CSS

/* Logged in & out conditions */
.logged-in-condition .hide-logged-in {
display: none!important;
}
.logged-out-condition .hide-logged-out {
display: none!important;
}