ACF Functions GeneratePress

Mostrar entrades personalitzades ordenades per una camp ACF de data amb Query Loop de GeneratePress

S’ordenen les entrades del bucle de GeneratePress per un dels camps de tipus data d’Advanced Custom Fields i, a més, es mostren només aquelles entrades actives segons aquest mateix camp i la data d’avui. Perquè aquest codi s’apliqui, s’ha de posar la classe `tallers-actius` a la graella de dins el bucle.

add_filter( 'generateblocks_query_loop_args', function( array $query_args, array $attributes ) {
if ( ! empty( $attributes['className'] ) && strpos( $attributes['className'], 'tallers-actius' ) !== false ) {
$query_args = array_merge( $query_args, [
'meta_key' => 'data_taller',
'orderby' => 'meta_value',
'order' => 'DESC',
'meta_query' => [
[
'key' => 'data_taller',
'value' => date('Ymd'),
'compare' => '>='
],
],
] );
}

return $query_args;
}, 10, 2 );