Converteix llistats de FacetWP a carrusels.

Un block de Gutenberg que a partir d’un “listing” de FacetWP, crea un carrusel…

Pots elegir:

  • tipus d’entrada
  • filtrar per taxonomia
  • número màxim de diapositives a mostrar
  • quantes diapositives es mostren de cop en cada dispositiu (escriptori, tauleta, mòbil)
  • mostrar/amagar fletxes
  • mostrar/amagar punts

0.2 -> Afegeix una opció per utilitzar la consulta pròpia del llistat, en lloc d'haver d'utilitzar la definida al bloc/shortcode.
0.1 -> FacetWP Carrusel

Descarrega